Hans Kurt

4 stk Chevrolet Corvette

1 stk Ford Edsel